Nesodden Kulturråd

Nesodden Kulturråd. Årsmøte 2023
Tidspunkt: 11. mars 2024. Klokken 19.00-20.00
Sted: Birkeveien 14B, 1459 Nesoddtangen/Atelie Hilde Grønner Flikke

Medlem: Om du ønsker å bli medlem i Nesodden Kulturråd før årsmøte kan du Vippse 100,- NOK til 99450515 (Hilde) og skrive «Medlemskontigent NKR 2024».

Agenda

ÅRSMØTE FOR NESODDEN KULTURRÅD
11.mars 2022 kl.19.00–20.00

Velkommen og åpning av møtet
SAKSLISTE (Last ned årsmøtedokumentene her)
1. Registrere de fremmøtte stemmerettshavere
2. Velge møteleder, referent, tellekorps samt to representanter, som sammen med møteleder skal underskrive protokoll
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Behandle kulturrådets årsmelding
5. Behandle innkomne saker
6. Behandle kulturrådets handlingsplan for kommende år
7. Behandle regnskap og budsjett
8. Valg
• Styret: 2 styrerepresentanter, 2 vararepresentanter
• Valgkomitée: 3 representanter

Nesodden Kulturråd er en uavhengig organisasjon og et kompetansefellesskap for kunst og kultur. Rådet jobber for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi styrker kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og jobber for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår. Vi følger opp politiske saker som angår kunst- og kulturlivet, og følger med på at vedtatte kommunale midler til kunst og kultur blir brukt i tråd med intensjonene. Våre råd og uttalelser skal legges til grunn i behandlingen av saker som angår kunst- og kulturlivet på Nesodden.

 Rådets medlemmer velges for 2 år av gangen, og er bredt sammensatt med kunstnere innen visuell kunst, litteratur, teater, musikk og arkitektur. Pr i dag består styret av Hilde Grønner Flikke, Gisle Nataas, Farhad Kalantary, Espen Kloumann Høiner, Malfridur Adalsteinsdottir og Håkon Thelin.

———-

Les sak i Amta og kom på politisk møte om Kulturlåven 6. september 2023, klokken 18.00!

– Vi vil ha Kulturlåven som en storstue for all proff scenekunst på Nesodden, sier Espen Klouman Høiner, scenekunstner og styremedlem i Nesodden Kulturråd. Den iherdige jobbinga til Runar Todok og jazzklubben for en kulturlåve på Tangen gård, får nå fornyet kraft. Onsdag 6. september blir det stormønstring på Flasken.

Les sak i Amta «Mønstrer for Nesoddens nye storstue: – Historisk sjanse og attraktivt trekkplaster» her:

Kom på «Politisk møte om Kulturlåven: Nesoddens nye kulturhus!», 6. september 2023 kl 18.00 på Flasken. Link til arr:

Bilde fra Amta, foto: Ann Turid Ford
Bilde fra Amta, foto: Ann Turid Ford.
«Vil ha Kulturlåve: (f.v.) skuespiller Lone Klein, kunstner og styremedlem Nesodden Kulturråd Hilde Flikke, musiker Andreas Haddeland, regissør Margrete Bratberg, danser og koregraf Agnes Naur Kiss, skuespiller og regissør og medlem av Nesodden Kulturråd Espen Klouman Høiner, scenograf Signe Becker, regissør Tormod Lindgren, og musiker og komponist Kristin Asbjørnsen».

Nesodden Kulturråd

Nesodden Kulturråd (NKR) er en uavhengig organisasjon og et kompetansefellesskap for kunst og kultur. NKR arbeider for å ivareta både det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi samler og organiserer kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinteresserte som bor i Nesodden kommune.

NKR jobber for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi styrker kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og jobber for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår.

Vi følger opp politiske saker som angår kunst- og kulturlivet, og følger med på at vedtatte kommunale midler til kunst og kultur blir brukt i tråd med intensjonene. Vi oppfordrer Nesodden kommune og andre til å benytte NKRs kompetanse i relevante saker og faglige juryer relatert til kunst og kultur.

Våre råd og uttalelser skal legges til grunn i behandlingen av saker som angår kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi tar imot innspill fra, og søker dialog med organisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, innbyggere, aktører i kulturlivet, kulturnæringer og næringsliv for øvrig.Vi tar opp og initierer egne saker, arrangerer møter med fokus på kunst- og kulturlivet på Nesodden, og bidrar til å styrke et kunst- og kulturpolitisk nettverk. NKR blir ledet av et styre valgt på Årsmøtet.