Styret

Nesodden kulturråd for 2020-22 består av følgende personer:
Øverst fra venstre: Farhad Kalantary, Bente Leiknes Thorsen, Paul Woodville, Tamar Goksøyr, Hilde Flikke, Njål Ølnes og Gisle Nataas.

Nesodden kulturråds varamedlemmer for samme periode er Anniken Ammundsen, Lene Ask og Ruben Steinum.