Styret for Nesodden Kulturråd

Nesodden kulturråd for 2024-25 består av følgende personer:

Anna Granqvist (grafisk designer og leder av NKR)
anna@granqvist.no
930 52 111

Haakon Thelin (musiker)
haakon.thelin@gmail.com

Espen Klouman Høiner (scenekunstner)
espehoin@khio.no

Málfriður Aðalsteinsdóttir (billedkunstner)
m.adal@online.no

Linn Lervik (billedkunstner)
linn.lervik@gmail.com

Anders Holen (billedkunstner)
holenanders@gmail.com