Styret

Nesodden kulturråd for 2020-22 består av følgende personer:

Anniken Amundsen (kunstner og leder av NKR)
E: annikenamundsen@gmail.com , T: 47351776

Lene Ask (forfatter)
E: lenekunst@yahoo.no

Haakon Thelin (musiker)
E: haakon.thelin@gmail.com

Gisle Nataas (arkitekt)
E: gn@nataas.com, T: 98089637

Farhad Kalantary (kunstner)
www.farhad.no

Hilde Grønner Flikke (kunstner)
E: hildeflikke@me.com, T: 99450515

Foto: Rose Flikke