Budsjettinnspill

BUDSJETTINNSPILL FRA NESODDEN KULTURRÅD 8 OKTOBER 2019


Nesodden Kulturråd har gjennom flere år nå vist seg som en viktig ressurs for å tydeliggjøre og samle kunnskap og erfaring om kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vårt tilskudd fra kommunen har vært det samme gjennom flere år og vi søker nå en økning for å gjennomføre det arbeidet vi har planlagt framover. Vi ser også behov for en økning av kommunens bevilgninger generelt på kulturfeltet. Vi foreslår at Nesodden kommunes to søkbare kulturpotter (kulturtilskudd og kulturfond) innstilles på 
Kr 250 000 hver, og at Nesodden kulturråd får en bevilgning på Kr 80 000.

Nesodden kalles gjerne kulturkommune og kunstnerkommune, men det finnes lite samlet kunnskap om hvilke behov, ønsker og kraft som ligger i hos de lokale kunstnerne og det lokale kulturlivet. Nesodden Kulturråd er i ferd med å gjennomføre en større undersøkelse for å få bedre grunnlagsdata. Dette skal i neste rekke nedfelles i et samlet kunst- og kulturkart over Nesodden, som vil være gjensidig nyttig – Kunstnere og kulturliv får en plattform å være synlig på, samtidig som innbyggerne, besøkende og interesserte kan få tilgang, oversikt og informasjon om hva som rører seg. Prosjektet arbeides fram etter modell av #visitløkka, i samarbeid med lokale ressurspersoner på Nesodden. Grünerløkka kultur- og næringsforening-Visit Løkka er en non-profit forening som jobber for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen jobber for økt byliv og at flest mulig mennesker bruker og besøker Grünerløkka.