Nesodden Kulturråd

Les sak i Amta og kom på politisk møte om Kulturlåven 6. september 2023, klokken 18.00!

– Vi vil ha Kulturlåven som en storstue for all proff scenekunst på Nesodden, sier Espen Klouman Høiner, scenekunstner og styremedlem i Nesodden Kulturråd. Den iherdige jobbinga til Runar Todok og jazzklubben for en kulturlåve på Tangen gård, får nå fornyet kraft. Onsdag 6. september blir det stormønstring på Flasken.

Les sak i Amta «Mønstrer for Nesoddens nye storstue: – Historisk sjanse og attraktivt trekkplaster» her:

Kom på «Politisk møte om Kulturlåven: Nesoddens nye kulturhus!», 6. september 2023 kl 18.00 på Flasken. Link til arr:

Bilde fra Amta, foto: Ann Turid Ford
Bilde fra Amta, foto: Ann Turid Ford.
«Vil ha Kulturlåve: (f.v.) skuespiller Lone Klein, kunstner og styremedlem Nesodden Kulturråd Hilde Flikke, musiker Andreas Haddeland, regissør Margrete Bratberg, danser og koregraf Agnes Naur Kiss, skuespiller og regissør og medlem av Nesodden Kulturråd Espen Klouman Høiner, scenograf Signe Becker, regissør Tormod Lindgren, og musiker og komponist Kristin Asbjørnsen».

Nesodden Kulturråd

Nesodden Kulturråd (NKR) er en uavhengig organisasjon og et kompetansefellesskap for kunst og kultur. NKR arbeider for å ivareta både det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi samler og organiserer kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinteresserte som bor i Nesodden kommune.

NKR jobber for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi styrker kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og jobber for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår.

Vi følger opp politiske saker som angår kunst- og kulturlivet, og følger med på at vedtatte kommunale midler til kunst og kultur blir brukt i tråd med intensjonene. Vi oppfordrer Nesodden kommune og andre til å benytte NKRs kompetanse i relevante saker og faglige juryer relatert til kunst og kultur.

Våre råd og uttalelser skal legges til grunn i behandlingen av saker som angår kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi tar imot innspill fra, og søker dialog med organisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, innbyggere, aktører i kulturlivet, kulturnæringer og næringsliv for øvrig.Vi tar opp og initierer egne saker, arrangerer møter med fokus på kunst- og kulturlivet på Nesodden, og bidrar til å styrke et kunst- og kulturpolitisk nettverk. NKR blir ledet av et styre valgt på Årsmøtet.